Παρθένος

Με την Αφροδίτη στον Καρκίνο έχει ήδη ξεκινήσει μια περίοδος 1. τύχης, 2. στήριξης από ομάδες και φίλους, 3. πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρουσας και ευχάριστης κοινωνικής ζωής. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός