Λέων

Η διέλευση της Αφροδίτης στον πιο μοναχικό και «ψυχολογικό» σου οίκο φέρνει στιγμές κατά τις οποίες αγγίζεις τις βαθύτερες ανάγκες και επιθυμίες σου.

Δεν μπορείς να περιμένεις άλλο, πρέπει να ασχοληθείς λίγο και με αυτές. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος