Ιχθύες

Μια υπόθεση που αφορά μια σχέση σου μπορεί σήμερα να έχει “σκοτεινά” σημεία.

Ίσως χρειάζεται να κάνεις λίγη υπομονή προτού βγάλεις οποιοδήποτε σοβαρό συμπέρασμα. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12