Υδροχόος

Το καλύτερο που θα μπορούσες να κάνεις για να συνεργαστείς σωστά ή για να προχωρήσεις ένα θέμα που σε απασχολεί, αλλά αφορά και άλλους, είναι να είσαι ξεκάθαρος και να εξηγήσεις τη θέση και τις απόψεις σου. Το να δίνουμε στους άλλους να καταλαβαίνουν πώς σκεφτόμαστε ορισμένες φορές δεν είναι απλώς απαραίτητο, αλλά απαιτείται.

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες