Ταύρος

Στις οικονομικές συναλλαγές και διαπραγματεύσεις προσπάθησε να είσαι ρεαλιστής και αντικειμενικός και να μην κάνεις υπολογισμούς «χοντρικά», αλλά με ακρίβεια, προκειμένου να μην πέσεις έξω.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι