Ζυγός

Καλό θα ήταν να αναβάλεις για λίγες μέρες συμφωνίες που αφορούν μια νέα κατοικία, ή αγορά, πώληση, ενοικίαση, κλπ.

Αυτή η εβδομάδα δεν επιτρέπει τέτοιες συναλλαγές προς το παρόν. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Σκορπιός