Ιχθύες

Μπορεί να νιώθεις ότι δυσκολεύουν τα πράγματα αυτές τις μέρες στα οικονομικά, κάτι που δεν είναι μόνιμο όμως.

Μην αναλαμβάνεις υποχρεώσεις χωρίς να ελέγξεις πρώτα το οικονομικό κόστος που μπορεί να έχουν. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12