Καρκίνος

Η μέρα μπορεί να είναι λίγο δύσκολη για τις συνεργασίες και τα επαγγελματικά σου.

Χρειάζεται υπομονή για τη σωστή συνεννόηση, και πρόθεσή σου πρέπει να είναι να βγουν όλοι κερδισμένοι. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων