Δίδυμοι

Είναι πιθανό να πρέπει να λύσεις ένα πρόβλημα σε σχέση με τα οικονομικά σου, ιδίως αυτά που χειρίζεσαι με άλλους.

Σήμερα θέλει προσοχή σε συμφωνίες και δεσμεύσεις. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος