Κριός

Σήμερα μπορεί να αντιμετωπίζεις κάποια δυσκολία σε επαγγελματικό επίπεδο, αυτό δεν σημαίνει τίποτα το ιδιαίτερα σημαντικό, ίσως όμως κάποια προσπάθεια που προτίθεσαι να κάνεις να την αφήσεις καλύτερα για όταν το κλίμα είναι πιο θετικό. 

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος