Λέων

Μπορεί να καθυστερεί ένας στόχος σου σε σχέση με την εργασία ή μια αποστολή που πρέπει να ολοκληρώσεις.

Επίσης, φαίνεται ότι αυτές τις μέρες πρέπει να προσέχεις την υγεία και τη διατροφή σου. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος