Σκορπιός

Είναι πιθανή μια δυσκολία στην επικοινωνία στη δουλειά. Ακόμη και οι προφορικές συμφωνίες δεν είναι για σήμερα.

Σε περιπτώσεις που βλέπεις ότι δεν γίνεται να προχωρήσει κάτι, είναι καλύτερα να το αφήνεις προσωρινά. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Τοξότης