Ζυγός

Μην περιμένεις πολλά από τους συνεργάτες σου και μην επενδύεις τη συναισθηματική σου ισορροπία στη δουλειά μόνο.

Υπάρχουν και άλλοι τομείς που και χρειάζονται την προσοχή σου και μπορούν να σου προσφέρουν ευχαρίστηση και ανακούφιση.

Ο κοινωνικός – φιλικός, για παράδειγμα. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Σκορπιός