Καρκίνος

Η ένταση που ενδεχομένως νιώθεις πιθανότατα να φέρνει κάποιες δυσκολίες.

Καλό θα ήταν να αποφεύγεις τα πολλά λόγια με τους στενούς συγγενείς και συνεργάτες, επειδή η μια κουβέντα μπορεί να οδηγήσει στην άλλη, και οι συζητήσεις να καταλήξουν μια ομορφιά. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων