Ιχθύες

Τα χρήματα δεν πρέπει να είναι στον αέρα τελείως.

Και σημαντικό δεν είναι μόνο να είσαι αυστηρός στις διαπραγματεύσεις σου, αλλά όταν έχεις τα χρήματα στο χέρι σου να τα διαχειρίζεσαι με σωστό τρόπο. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12