Λέων

Η σημερινή όψη της Σελήνης με τον Δία είναι πολύ θετική και αφορά τις συνεργασίες, την επικοινωνία και τις συμφωνίες.

Είναι μια όψη που μπορεί να φέρει μια νέα γνωριμία ή κατά κάποιο τρόπο να εδραιώσει μια ήδη υπάρχουσα. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος