Υδροχόος

Η όψη της Σελήνης με τον Δία είναι πολύ θετική. Ο Δίας βρίσκεται στο ζώδιό σου και είναι πλανήτης της τύχης και της αφθονίας.

Η Σελήνη στον οίκο των στόχων και των ταξιδιών.

Κάποιες αντιλήψεις σου μπορεί να αλλάζουν και αυτό να σε απελευθερώνει. 

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες