Ταύρος

Η όψη της Σελήνης με τον Δία είναι πολύ θετική και αφορά τα επαγγελματικά σου.

Μπορεί σήμερα να προχωρήσει ένα έργο ή να έχεις μια ενδιαφέρουσα πληροφορία.

Αυτές οι μέρες και γενικότερα ο Σεπτέμβριος θα επιβραβεύσουν τις προσπάθειές σου. 

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι