Καρκίνος

Η όψη της Σελήνης με τον Δία είναι πολύ θετική και αφορά το σπίτι, τις συγκατοικήσεις, μια ενδεχόμενη μετακόμιση ή μια σχετική οικονομική συμφωνία.

Στις αρμονικές όψεις που συμμετέχει ο Δίας, πάντα γίνεται κάτι καλό. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων