Δίδυμοι

Η όψη της Σελήνης με τον Δία σήμερα είναι απόλυτα ερωτική και συναισθηματική.

Μπορεί να γίνει μια ενδιαφέρουσα νέα γνωριμία αυτές τις μέρες.

Γενικότερα να είσαι ανοιχτός σε νέες απόψεις, ανθρώπους και εμπειρίες. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος