Παρθένος

Ο Ιούνιος είναι ένας μήνας αλλαγών με δύο εκλείψεις και με ανάδρομο Ερμή. Η πρώτη έκλειψη είναι σεληνιακή και πραγματοποιείται στις 5 στον τέταρτο οίκο σου που αφορά το σπίτι και την οικογένεια. Κάποια υπόθεση με το σπίτι, ίσως μια αλλαγή ή ένα συμβόλαιο φαίνεται ότι πρέπει να διευθετηθεί μέχρι τα μέσα του μήνα. Ίσως ξεκαθαριστεί και μία προσωπική ή συγγενική σχέση που εδώ και καιρό έχει κάποιες “εκκρεμότητες”.

Ο Ερμής θα κινείται ανάδρομα από τις 18 και μέχρι τις 12 Ιουλίου μπορεί κάποιες σχέσεις να αναθεωρηθούν και ίσως να υπάρχει μια γενική επιβράδυνση επειδή είναι και κυβερνήτης σου. Η δεύτερη έκλειψη είναι ηλιακή και πραγματοποιείται επίσης στον ενδέκατο οίκο σου που αφορά την κοινωνική σου ζωή και τις φιλίες και μπορεί να γίνουν νέα ξεκινήματα και να έρθουν ευκαιρίες σε αυτούς τους τομείς, επίσης μπορεί να πραγματοποιηθούν κάποιες επιθυμίες σου εφόσον έχεις ήδη προσπαθήσει για αυτές.

Η Αφροδίτη από τις 25 θα κινείται ορθόδρομα στον δέκατο οίκο σου που αφορά τα επαγγελματικά και θα υπάρξει καλύτερη επικοινωνία και συνεννόηση με συνεργάτες.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός