Καρκίνος

Ο Ιούνιος έχει ενδιαφέρον και πολλές εξελίξεις, εξάλλου με δύο εκλείψεις και με ανάδρομο Ερμή, πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά.

Η πρώτη έκλειψη είναι σεληνιακή και πραγματοποιείται στον έκτο οίκο σου που αφορά την εργασία. Μπορεί να ολοκληρώνεις ένα έργο, να οριστικοποιείται ένα θέμα που έχει να κάνει με τη δουλειά, να ανοίγει σύντομα ένα νέο κεφάλαιο.

Ο Ερμής θα κινείται ανάδρομα από τις 18 στο ζώδιό σου και αυτό ίσως επιβραδύνει λίγο τις εξελίξεις. Αλλά μπορεί και να χρειάζεται να κάνεις μια ανασκόπηση και να οργανωθείς καλύτερα μέχρι τις 12 Ιουλίου που θα κινείται ορθόδρομα πάλι. Η δεύτερη έκλειψη είναι ηλιακή και πραγματοποιείται στις 21 στο ζώδιό σου και είναι μια ένδειξη ότι για αρκετό διάστημα θα γίνονται σημαντικά νέα ξεκινήματα και θα αξιοποιήσεις αρκετές ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. Γενικότερα γίνονται σημαντικές αλλαγές που συντελούν στην ανανέωσή κάποιων τομέων.

Στις 25 η Αφροδίτη θα αρχίσει να κινείται ορθόδρομα και ψυχολογικά θα νιώσεις καλύτερα, ότι τα πράγματα είναι υπό καλύτερο έλεγχο από ό, τι προηγουμένως. Και στις 28 ο Άρης θα μετακινηθεί στον Κριό και μάλλον ο Ιούλιος θα είναι ένας μήνας με αρκετή δουλειά.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων