Κριός

Ο Δίας θα βρίσκεται από σήμερα στον πιο κοινωνικό οίκο σου. Οι φίλοι παίζουν εξαιρετικά θετικό ρόλο στη ζωή σου.

Ο Δίας είναι πλανήτης της τύχης, της αφθονίας και της θετικότητας και θα παραμείνει σε αυτό το σημείο μέχρι το τέλος της χρονιάς. 

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος