Δίδυμοι

Η νέα Σελήνη πραγματοποιήθηκε στον ενδέκατο οίκο σου που σχετίζεται με την κοινωνική σου ζωή, τις φιλικές σχέσεις, τη δικτύωση και τις βαθύτερες επιθυμίες σου.

Είναι μια περίοδος κατά την οποία μπορεί να γνωρίσεις νέους ανθρώπους ή να γίνει ένα νέο ξεκίνημα.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος