Καρκίνος

Η νέα Σελήνη πραγματοποιήθηκε στον δέκατο οίκο σου, ο οποίος αφορά τα επαγγελματικά σου και θέματα κύρους, καριέρας και εξέλιξης.

Μπορεί να φέρει νέες ευκαιρίες ή ένα νέο ξεκίνημα μέχρι και δέκα μέρες μετά την πραγματοποίησή της, οπότε επικέντρωσε τις προσπάθειές σου σε αυτόν τον τομέα.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων