Λέων

Η νέα Σελήνη πραγματοποιήθηκε στον Κριό, δηλαδή στον ένατο οίκο σου και είναι πολύ θετική.

Σχετίζεται με ευκαιρίες, νέα ξεκινήματα και μια αίσθηση ανανέωσης που έχουν να κάνουν με στόχους, ταξίδια, σπουδές και γενικότερα με ευκαιρίες να διευρυνθεί η αντίληψή σου.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος