Ιχθύες

Η νέα Σελήνη πραγματοποιήθηκε σε ένα σημείο το χρειαζόσουν, στον δεύτερο οίκο των οικονομικών σου.

Είναι μια πολύ θετική κίνηση του σύμπαντος για να δεις μια θετική διαφορά σε αυτόν τον τομέα κατά το δεκαήμερο που θα ακολουθήσει.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12