Καρκίνος

Η Σελήνη στον δέκατο οίκο σου δυσκολεύει λίγο την κατάσταση στα επαγγελματικά σου.

Καλό θα ήταν να αποφύγεις σημαντικές συναντήσεις και συζητήσεις, με σημαντικά πρόσωπα στο εργασιακό περιβάλλον. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων