Δίδυμοι

Η Σελήνη στον ενδέκατο οίκο σου μπορεί να σε δυσκολεύει λίγο.

Είναι πολύ πιθανό να θεωρείς αυτές τις μέρες ότι η σχέση σου δεν ανταποκρίνεται στις βαθιές σου επιθυμίες.

Ίσως να συμβαίνει αυτό για να το ψάξεις περισσότερο.

Σε μια άλλη περίπτωση, ένας φίλος ζητάει να του διαθέτεις χρόνο, και ίσως παραπονιέται λίγο. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος