Σκορπιός

Η Αφροδίτη από σήμερα θα βρίσκεται στον δεύτερο οίκο σου και για αρκετό διάστημα θα ευνοεί τα οικονομικά. Ίσως μετά τον ανάδρομο Ερμή να σκεφτείς και ένα νέο ξεκίνημα.

Στην επόμενη σελίδα: ο Τοξότης