Ιχθύες

Η Αφροδίτη από σήμερα θα βρίσκεται στον δέκατο οίκο σου που σχετίζεται με τα επαγγελματικά. Η θέση της αυτή είναι πολύ θετική για αυτόν τον τομέα και φαίνεται ότι αυτό το διάστημα θα γίνει ένα νέο ξεκίνημα.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12