Παρθένος

Η Αφροδίτη από σήμερα θα βρίσκεται στον τέταρτο οίκο σου που αφορά το σπίτι και την οικογένεια. Η θέση της αυτή είναι πολύ σημαντική και για τις στενές προσωπικές σου σχέσεις.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός