Υδροχόος

Η Αφροδίτη από σήμερα θα βρίσκεται στον ενδέκατο οίκο σου που αφορά την κοινωνική σου ζωή, τις φιλικές σχέσεις και τις ομάδες. Ξεκινάει μια ενδιαφέρουσα περίοδος όσον αφορά σε αυτούς τους τομείς και τη δικτύωσή σου γενικότερα.

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες