Ζυγός

Ο Ερμής κινείται ανάδρομα στο ζώδιό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει μόνο δυσκολία στην επικοινωνία.

Πολλά ενδιαφέροντα μπορούν να προκύψουν λόγω της ανάδρομης πορείας του και ένα από αυτά είναι οι συναντήσεις με πρόσωπα από το παρελθόν. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Σκορπιός