Καρκίνος

Ο Ερμής κινείται ανάδρομα και αυτό δεν είναι μόνο προβληματικό ως προς την επικοινωνία.

Έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι μπορείς να ρυθμίσεις εκκρεμότητες που αφορούν το σπίτι, να ξαναδείς ανθρώπους που έχεις να δεις καιρό και να έρθεις σε επαφή με οικογενειακά πρόσωπα. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων