Ιχθύες

Ο Ερμής κινείται ανάδρομα στον όγδοο οίκο σου και αυτό εκτός από κάποια προβλήματα επικοινωνίας, μπορεί να είναι πολύ σημαντικό κάποιες φορές για τα οικονομικά σου.

Πιθανώς γίνονται ξανά κάποιες συζητήσεις ή αναθεωρούνται συμφωνίες. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12