Λέων

Ο Ερμής να υπενθυμίσουμε ότι κινείται ανάδρομα στον τρίτο οίκο σου και ότι αυτό μπορεί να προκαλεί κάποιες δυσκολίες στην επικοινωνία.

Από την άλλη, φαίνεται ότι θα δεις πρόσωπα που έχεις να δεις καιρό και αυτό θα σε χαροποιήσει. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος