Σκορπιός

Ο Ερμής και ο Δίας σχηματίζουν μια πολύ θετική όψη και είναι πολύ σημαντικό το ότι ο Δίας είναι πλανήτης της τύχης και της αφθονίας.

Αφορά θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι και την οικογένεια. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Τοξότης