Ταύρος

Ο Ερμής μπορεί να κινείται ανάδρομα, όμως η όψη του με τον Δία σήμερα είναι πολύ αρμονική και πολύ σημαντική για τα επαγγελματικά σου.

Πρώτα από όλα, ο Δίας είναι ο πλανήτης της τύχης και έπειτα και οι δύο βρίσκονται σε οίκους που σχετίζονται με την καριέρα. 

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι