Λέων

Η όψη του Ερμή με τον Δία είναι πολύ θετική και σημαντική, επειδή ο Δίας είναι πλανήτης της τύχης και της αφθονίας.

Αφορά την κοινωνική σου ζωή και τις σχέσεις και τις συνεργασίες και αυτοί είναι και οι τομείς που θα ευνοηθούν περισσότερο. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος