Καρκίνος

Η σημερινή όψη του Ερμή με τον Δία είναι πολύ σημαντική και θετική.

Ο Δίας είναι πλανήτης της τύχης και της επέκτασης και βρίσκεται σε έναν οίκο που αφορά τα οικονομικά, αλλά και τη συναισθηματική οικειότητα. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων