Ο Μαξ Φίσερ της Washington Post, ασχολείται με χάρτες. Πολλούς χάρτες. Όχι από χόμπι, αλλά επειδή είναι ο αναλυτής της εφημερίδας για τα εξωτερικά ζητήματα. Κατασκεύασε δυο λίστες με χάρτες όλων των ειδών, που μας κατατοπίζουν και “ισιώνουν” αρκετές φορές τη στρεβλή εικόνα που έχουμε για τον κόσμο μας.

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη

*το άρθρο στο σύνολό του εδώ