Υδροχόος

Η όψη της Σελήνης με τον Δία είναι πολύ θετική και μπορεί να σχετίζεται με απίστευτη διαίσθηση και μαγνητική ισχύ που μπορεί να εκπέμπεις αυτές τις μέρες.

Επίσης, μπορεί να αφορά και ένα οικονομικό θέμα που έχει θετική εξέλιξη.

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες