Λέων

Το πολύ θετικό τρίγωνο της Σελήνης με τον Δία αφορά μια θετική εξέλιξη σε ένα οικονομικό ή επαγγελματικό θέμα.

Παίρνεις τα πράγματα στα χέρια σου με δυναμισμό και ίσως αποφασίζεις να κάνεις μια κίνηση που θεωρούσες τολμηρή μέχρι τώρα.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος