Δίδυμοι

Η σημερινή αρμονική όψη μεταξύ Σελήνης και Δία μπορεί να σε οδηγήσει σε πολύ σημαντικές αποφάσεις που να έχουν μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα σε θέματα οικονομικά και οικογενειακά κυρίως ή σε ένα θέμα που σχετίζεται με το σπίτι.

Η οργάνωση των οικονομικών σου είναι το παν αυτόν τον μήνα.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος