Ζυγός

Μια παρουσίαση των στόχων σου σε συνεργάτες μπορεί να έχει πολύ καλά αποτελέσματα για την πορεία ενός έργου που έχεις αναλάβει. Γενικά, ευνοούνται οι συνεργασίες και η κοινωνική δικτύωση. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Σκορπιός