Λέων

Σήμερα θα μπορούσες να κάνεις μια παρουσίαση, μια ομιλία ή να περάσεις από μια εξεταστική επιτροπή, π.χ. Θα μπορούσες να δικτυωθείς κοινωνικά και να προβάλεις το επαγγελματικό σου έργο. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος