Υδροχόος

Φαίνεται ότι σκέφτεσαι ένα ή περισσότερα οικονομικά θέματα ή μια οικονομική συνεργασία, μην κάνεις παρορμητικές κινήσεις, αντίθετα, η μελέτη της κατάστασης πριν από την οποιαδήποτε δράση μπορεί να φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. 

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες