Καρκίνος

Είναι εύκολο να πετύχεις έναν στόχο ή να προωθήσεις τα επαγγελματικά σου, αλλά είναι εύκολο και να τα βάλεις με τον εαυτό σου χωρίς λόγο. Η αυτοεπίκριση είναι ο χειρότερος σύμβουλος. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων