Υδροχόος

Μια πρωτότυπη ιδέα μπορεί να αλλάξει πολλά στα επαγγελματικά.

Μην απορρίπτεις τις σκέψεις σου προτού καλά καλά ξεκαθαριστούν στο μυαλό σου.

Οι περισσότεροι θα ζηλεύαμε την ευρηματικότητα που σε χαρακτηρίζει αυτές τις μέρες. 

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες